Släktföreningen

Sedan år 2003 finns Släktföreningen Liljefors med syftet att främja intresset för och kunskapen om släkten Liljefors från Ehrentuna, d.v.s. ättlingar till syskonen Erik och Beata Liljefors, i gången tid och nutid. Tanken på en släktförening har växt fram i samband med de släktmöten som anordnats sedan 1986

Aktuellt

Ny bok om Bruno

Den 28 november, på Slottscafeét i Uppsala, presenterade Catarina Lundegårdh sin nya bok ”Naturens språk. Bruno Liljefors och hans värld” för ett tjugotal medlemmar. Boken innehåller bland annat tidigare okänt material om släkterna Liljefors/Olofsson och Brunos dagböcker mellan 1871 - 1921 samt hans brev till hustrun
Signe 1893 – 1939.
2019 utkom Catarinas bok ” Trogen in i döden- Bruno och Signe Liljefors konstnärsliv i Signes brev till väninnan Alma Uggla. Bägge böckerna kan beställas på Carlsson Bokförlag

Skärgårdsutflykt

Den 3 september företog sig föreningen en skärgårdsutflykt till Möja. 100 år gamla och vackra Storskär tog oss genom en sensommarvacker skärgård och var lagom till lunch framme vid målet Ramsmora brygga på Möja. På Möja avnjöts både Charlottas sommarparadis, en fantastisk lunch på Wikströms Fisk och ett mycket intressant och trevligt besök på Roland Svensson museet där vi fick lära oss mer om dennes konst och livsverk. Se bilder.

Liljeforslyktan

Få Juldekorationer är väl trevligare än "Uppsalalyktan" med dess varma sken som har blivit ett välbekant inslag i Uppsalas stadsbild under de mörka vintermånaderna. Lyktan och annat kan beställas via länken nedan.

Släkten Liljefors - de
tidigaste generationerna

Erik, 1786-1857

Anders, 1813-1893

   Bruno, 1860-1939
   Carl,  1862-1940

   Pontus, 1864-1942

   Ruben, 1871-1936

Maria-Christina, 1817-1899

  Anders, 1856-1938

Erik, 1822-1867

   Hilda, 1851-1905

   Frithiof, 1854-1931

   Johan-Axel, 1858-1952

Beata, 1784-1863

   Johan, 1802-1872

   Hans-Petter, 1848-1929

   Frans-Oskar, 1850-1929

Släktmöten

Det första släktmötet ägde rum i Uppsala 1986 och samlade ca 120 medlemmar.

Senare släktmöten har ägt rum i Steninge, Krusenberg, Frescati, Waldemarsudde, Ärentuna och Österbybruk, Sala, Sigtuna och Uppsala slott. Sedan föreningens bildande har årliga träffar ägt rum i Uppsala- och Stockholmsområdet samt på Bullerö, Sundborn, Ytterjärna och Gnesta Bryggeri. Släktmötena har samlat mellan 50-100 deltagare. Mötena har i allmänhet haft ett tema som knutit an till släktens olika delar och som presenterats för deltagarna samtidigt som umgänge mellan deltagarna varit ett viktigt inslag.

Vävmästare: Mårten Liljefors

Adress: Undangömda stigen 10b

18238  DANDERYD

Sverige