Ur-släktträdet

 Detta släktträd börjar med de två bönderna med förnamnet Thomas som lever i Vaksala socken, norr om Uppsala. Den ene - Thomas Hansson i Vittulsänge - har sonen Erik, och den andre - Thomas Persson i Åby - har dottern Beata. Dessa två gifter sig och skaffar sig sex barn. Deras näst äldsta son Anders gifter sig med Stina Mattsdotter och de bosätter sig i Kyrsta, Ärentuna socken norr om Uppsala, i det äktenskapet föds tre barn; Erik (död vid tidiga ålder), Beata och Erik.

Med denne Erik född 1786, som tar sig namnet Liljefors, börjar vår släkts historia.

Från Erik och åtta generationer

ERIK-grenen
Erik Andersson Liljefors gifter sig 1811 med Anna Ersdotter från Eken och de får barnen Stina, Anders, Maria Christina och Erik.
Anders, kallad Kruthandlaren, första hustru avlider i kolera och inget av de tre barnen uppnår vuxen ålder. Han gifter om sig med sin svägerska och i det äktenskapet med Margareta Lindbäck föds de fyra sönerna Bruno, Carl, Pontus och Ruben. Maria Christina, (Maja-Stina) gifter sig med sin kusin, Eric Ersson i Eken och de får tre barn varav vi endast har uppgift om det tredje barnet, Anders. Erik gifter sig med Sophia Josephina Björkman, de får barnen Hilda, Frithiof och Johan Axel.
Bruno-grenen I

Bruno gifter sig 1887 med Anna Olofsson och får barnen Anders, Birgitta, Carin, Britta och Signe.

Bruno-grenen II

Bruno är i sitt andra äktenskap (1895) gift med Signe Olofsson. De får barnen Blanka, Håkan, Barbro, Staffan, Sara, Yrsa, Lindorm och Kraka.

Carl-grenen

Carl gifter sig 1893 med Elin Widerbäck. De får barnen Carin, Olof, Ivar, Elsa, Maja, Ingrid och Ulla.

Pontus-grenen

Pontus gifter sig med Hildegard Lundqvist och får barnen Matts, Margareta, Måns, Kristina, Elisabeth och Per

Ruben-grenen

Ruben gifter sig 1901 med Christiane Petersen och får sedermera barnen Roland, Alf, Ingemar och Marit.

Maria-Christina-grenen

Maria Christina, (Maja-Stina) gifter sig med sin kusin, Eric Ersson i Eken och de får tre barn varav vi endast har uppgift om det tredje barnet, Anders.

Erik-grenen

Erik gifter sig med Sophia Josephina Björkman, de får barnen Hilda, Frithiof och Johan Axel.

Beata-grenen

Beata Andersdotter får en son, Johan, som tar sig namnet Liljefors när han flyttar till Uppsala. Han lever senare som svarvarmästare i Helsingborg, i äktenskapet med Bengta Mauritsson föds de två pojkarna Hans-Petter och Frans Oskar.