Bildandet av Släktföreningen Liljefors samt
rapporter från föreningens släktmöten

Från 1986 har släkten Liljefors träffats vartannat år fram till 2002. Sedan Släktföreningen
bildades 2003, varje år till och med 2011 och därefter vartannat år.

Släktmötet 1986, Uppsala Drygt 120 släktingar samlades i Lärosal 9 på Uppsala universitet. Programmet inleddes med ”Släktens historia i ord och bild. Några opretentiösa presentationer av släktforskning, minnesanteckningar och fotografier.” som det stod i inbjudan.

 Släktmötet 1988, Uppsala och Steninge Vid mötet som ägde rum på Östgöta nation i Uppsala, presenterades den första utgåvan av Släktförteck­ningen. Tema för mötet var ”Liljeforsarna och musiken, en opretentiös presentation i ord och ton.”

 Släktmötet 1990, Steninge Professor Allan Ellenius gjorde en presentation av Bruno L som byggde mycket på brevväxlingen mellan BL och Anders Zorn.

 Släktmötet 1992, Krusenberg Temat för mötet var ”Från land till stad: Bonden blir borgare och Andersson Liljefors.”

 Släktmötet 1994, Manne Siegbahn-institutet Den här gången var temat Pontus Liljefors som bl.a. var assistent hos Nobelpristagaren Svante Arrhenius och slutade sin yrkeskarriär som chef för Sala silvergruva.

 Släktmötet 1996, Waldemarsudde På Prins Eugens Waldemarsudde var detta år en stor utställning av Bruno Liljefors konst, den största på många år. Släktmötet fick en egen visning under ledning av Allan Elenius.

 Släktmötet 1998, Ärentuna och Österbybruk Besök i Ärentuna kyrka med presentation av socknen och kyrkan. Därefter bussfärd via byn Kyrsta – där Erik och Beata föddes på 1780-talet – till Österbybruk där några konstnärligt verksamma Liljeforska kvinnor presenterades.

 Släktmötet 2000, Sala och Sätra Brunn Vid släktmötet prövades ett nytt grepp, att komplettera det vanliga mötet i Sala, där Pontus Liljefors var verksam under åren 1907 till 1942, med kvällsmöte med gemensam middag på Sätra Brunn. Tema för mötet var ”Liljeforsare i utlandet”, om några Liljeforsares liv och verksamhet med studier och arbete utanför rikets gränser. Vidare besök på Ölsta Galleri, där EAB 9.4 Gunnel Liljefors Hoogers visade egna verk och verk av några andra idag verksamma Liljeforsare (syskon och kusiner).

 Släktmötet 2002, Sigtunahöjden Temat var denna gång ”Skapande Liljeforsare”, med fyra inslag: EAB 13.1 Catarina Lundegårdhs utställning med egna verk samt några skisser m m av sin morfar Bruno L, EAB 9.2.1 Rebecca Liljefors keramik­knappar, konsert med EAC 1.4 Anders Liljefors och EAC 1.4.1 Ditte Andersson samt EAB 9.2.4 Ylva Liljefors mannekängvisning av sin aktuella kollektion.

 Bildandet av Släktföreningen 2003 Vid ett möte våren 2003 beslöt Ingvar och Bodil Liljefors, Åke och Christina Liljefors Lindegren, Olof och Sylvia M Liljefors samt Mats och Catharina Liljefors att de skulle bilda en släktförening. I och med bildandet av släktföreningen uppstod behov att ha årliga årsmöten som samtidigt blev släktmöten. Sedan 2004 har det således varit årliga släktmöten men nu med mer fokus på samvaro.

 Släktmötet 2004, Uppsala slott Nu var det dags för Släktföreningens första större medlemsmöte vilket ägde rum på Uppsala slott i anslutning till en utställning om Bruno Liljefors, ”Den vilda naturen – en illusion” om hans arbetssätt och -metoder.

 Släktmötet 2005, Bullerö Släktmötet 2005 blev en utflykt i början av september till Bullerö i Stockholms yttre skärgård. Bruno L ägde Bullerö 1908-1923 och gjorde där många målningar.

 Släktmötet 2006, Nationalmuseum, Stockholm Återigen blev det en Bruno-utställning som blev målet för släktmötet, den här gången på National­museum där man arrangerade en mindre utställning med titeln ”Jakt och Kamp, teman i Bruno Liljefors konst.”

 Släktmötet 2007, Uppsala slott Mötet ägde rum på Uppsala Konst-museum, i anslutning till invigningen av utställningen ”Uppländsk natur-romantik; Bruno Liljefors och hans efterföljare.”

 Släktmötet 2008, Sundborn Mötet ägde rum på Carl Larssongården i Sundborn. Utöver vänskapen mellan Bruno och Carl Larsson styrdes valet av mötesplats också av de familjeband som finns mellan släkterna i och med att ett av Brunos barnbarn, EAB 2.1 Styrbjörn Nordlund gifte sig med Kersti, barnbarn till Carl Larsson.

 Släktmötet 2009, Villa Wigwam, Ytterjärna Målet för släktmötet blev Villa Wigwam i Ytterjärna där Bruno bodde med sin familj under åren 1905-1917. Där fick vi möjlighet att gå runt i huset och se ateljén och andra utrymmen.

 Släktmötet 2010, Danderyds curlinghall Hittills har valet av mötesplats ofta styrts av tidigare generationers levnad och verksamhet. Den här gången tittade styrelsen mer på nutiden och möjligheten att få med ett aktivitetsinslag, något som flera har frågat efter.

 Släktmötet 2011, Millesgården, Lidingö Nu var det 225 år sedan Erik, som tog namnet, föddes och 25 år sedan det första släktmötet år 1986. Således dags för ett jubileumsmöte som inleddes med musik framförd av systrarna EAC 1.4.1 Ditte och EAC 1.4.4 Anna Andersson som spelade folkmusik från Upp­land, bl.a. uppteckningar av Ruben. Mötet avslutades med gemensam middag. Vid mötet beslöts att årsmöten i fortsättningen skulle hållas vartannat år.

 Släktmötet 2013, Grillska huset, Gamla stan, Stockholm Släktmötet inleddes - efter musik framförd av pianisten Ani Gazarian, (tidigare gift med EAR 3.3 Mats Liljefors) - med att skådespelerskan EAR 3.2 Inger Liljefors framförde sin ”prata” om Bruno L, om hur hon på en utställning fick ”kontakt” med en målning av Bruno och hur detta fördjupade hennes upplevelse av konsten men även av livsrummet. Efter årsmötet följde guidad vandring i Gamla Stan ”i Bellmans fotspår”. Dagen avslutades med en god buffémiddag i den fina miljön på Grillska huset.

Släktmötet 2015, Thielska galleriet, Stockholm. Här samlades 28 personer för
årsmöte i Annexet och lunch i kaféet samt guidad visning av Göran Ståhle med
fokus på Ernest Thiels roll i det svenska konstlivet.

Släktmötet 2017, Biologiska muséet på Djurgården, som just stängts för
allmänheten på grund av läckage och bristande underhåll. Vi 32 släktingar fick en
rundvandring under ledning av Skansens fastighetschef Martin Wulf, som
berättade om initiativtagaren, konservatorn Gustaf Kolthoff och hans arbete med
hjälp av, bland andra, Bruno för att skapa en ny typ av museum för att visa djur i
sitt naturliga sammanhang. Årsmötesförhandlingarna hölls på Skånska Gruvan
nära muséet varefter vi åt lunch på Skansens Gubbhylla.

Släktmötet 2019, Näsby slott, Täby, samlade 25 deltagare som efter
förmiddagskaffe fick en presentation av slottet och uppmärksammades på en
väggmålning av Bruno i entréplanet. Efter årsmötesförhandlingarna berättade
EAB 13.1 Catarina Lundegårdh om sin kommande bok ”Trogen in i döden” som
handlar om en brevväxling mellan hennes mormor Signe Liljefors och en
barndomsväninna, Alma Uggla, men som också är en nära skildring av livet i
familjen Bruno och Signe Liljefors från begynnelsen till slutet. Därefter åt vi
gemensam lunch.

Släktmötet 2021, Katedralkaféet, Uppsala, samlade 31 deltagare. Efter sedvanligt förmiddagskaffe och bulle samt avklarade årsmötesförhandlingar presenterades en ny uppdaterad Släktförteckning samt en ny version av hemsida. Efter detta följde en trevligt samtal mellan Catarina Lundegårdh och författaren Fredrik Sjöberg som båda är i tu med att skriva varsin bok om Bruno Liljefors. Därefter bjöds lunch och många samtal.