Släktförteckningen

Den senast uppdaterade släktförteckningen, som är den sjunde upplagan, går att beställa genom att skicka ett mail med adressuppgifter till admin@liljeforsforening.se. 1 exemplar kostar 100 kr (inkl porto) 
och inbetalas till 
PG 430 74 40-0
Önskas 2 exemplar inbetalas 150 kr inkl porto.